top of page

Захист персональних даних

Захист персональних даних покупця, який є фізичною особою, регулюється відповідними загальнообов’язковими правовими нормами, а саме Законом № 110/2019 Sb, про обробку персональних даних та Регламентом (ЄС) 2016/679 від Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі – як «Регламент GDPR»).

 

Адміністратором персональних даних є організація Uzahvati production OÜ, зареєстрована за адресою: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-201, 10152, реєстраційний номер: 16619457 (надалі іменується «Адміністратор»).

 

Продавець може доручити обробку персональних даних покупця третій особі як обробнику. Обробником персональних даних, який уповноважений адміністратором згідно з попереднім реченням, є компанія Wix Online Platforms Limited, юридична адреса 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

 

 

Покупець визнає, що він зобов’язаний надати свої персональні дані правильно та правдиво (під час реєстрації, у своєму обліковому записі користувача, під час замовлення через веб-інтерфейс магазину), а також що він зобов’язаний повідомити продавця без зайвої затримки про зміну своїх персональних даних.

 

Адміністратор збирає, зберігає та використовує, зокрема, такі персональні дані: ім’я, прізвище, (у випадку юридичної особи: комерційна фірма), адреса електронної пошти, IP-адреса, номер телефону,  дані необхідні для ведення бухгалтерського обліку та дані про укладені договори (далі – «персональні дані»), зокрема через контактну форму, розміщену на веб-сайті за адресою: www.uzahvati.world (далі – «веб-сайт»).

 

Метою обробки персональних даних є, зокрема, реалізація прав і обов’язків, що випливають із договору купівлі-продажу, а також із ведення облікового запису користувача, ведення облікових записів, включаючи виставлення рахунків, і виконання обов’язків Адміністратора, що випливають із Закону про бухгалтерський облік, у дійсній та дієвій редакції. Дотримання зобов’язань Адміністратора, що випливають із загальнообов’язкових правових норм та дотримання зобов’язань перед органами державного управління, згода покупця в цих випадках не потрібна, оскільки йдеться про виконання договору, виконання зобов’язань, що випливають із загальнообов’язкових правових норм та законний інтерес Адміністратора.

 

Передача персональних даних відбувається виключно на підставі письмового договору про обробку персональних даних і лише за умови забезпечення захисту персональних даних, що передаються. Особисті дані можуть бути передані, зокрема: 

(i) постачальникам платіжних послуг і процесорам платежів з метою забезпечення переказу коштів, 

(ii) постачальникам послуг для надсилання ділових повідомлень і 

(iii) постачальникам послуг. 

За винятком осіб, які беруть участь у виконанні договору, персональні дані не будуть передані продавцем третім особам без попередньої згоди покупця.

 

Персональні дані будуть оброблятися протягом часу, необхідного для виконання зобов'язань, що випливають з договору або закону. Персональні дані оброблятимуться в електронному вигляді автоматизовано або в друкованому вигляді неавтоматизовано.

Адміністратор заявляє, що використовує належні технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних від випадкового чи несанкціонованого знищення, втрати, зміни, подальшого надання чи використання.

 

Покупець підтверджує, що надані персональні дані є точними, і що він був поінформований про те, що це добровільне надання персональних даних.

 

Покупець має такі права: 

— Виправляти неточні та недостовірні персональні дані у разі, якщо надані ним дані є неточними, неповними або застарілими.

 

— Видалити персональні дані в одному з таких випадків: 

(i) дані не є необхідними для мети, для якої вони були оброблені, 

(ii) покупець відкликав свою згоду на обробку даних, 

(iii) суб’єкт даних висуває заперечення проти обробки, 

(iv) дані були оброблені незаконно, 

(v) дані повинні бути видалені для виконання юридичного зобов’язання, або 

(v) дані були зібрані у зв’язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства.

 

— Для обмеження обробки персональних даних у випадку, якщо покупець зацікавлений не в видаленні, а лише в тимчасовому обмеженні обробки своїх персональних даних, він може вимагати від Адміністратора обмеження обробки своїх персональних даних.

 

— Для перенесення даних, якщо покупець хоче, щоб Адміністратор передав персональні дані, які він обробляє на підставі згоди або на основі договору, третій стороні, покупець може скористатися своїм правом на перенесення даних. У випадку, якщо здійснення цього права може негативно вплинути на права і свободи третіх осіб, Адміністратор не задовольнить вимогу покупця.

 

— Заперечувати проти обробки персональних даних, які обробляються з метою захисту законних інтересів Адміністратора. У випадку, якщо Адміністратор не доведе, що існує серйозна законна причина для обробки, яка переважає інтереси або права та свободи покупця, обробка буде припинена без невиправданої затримки на основі заперечення покупця.

 

— Подайте скаргу на обробку ваших персональних даних до відповідного контролюючого органу.

 

— Якщо покупець запитує інформацію про обробку його персональних даних, Адміністратор зобов'язаний надати йому цю інформацію, і в той же час, у випадку, якщо персональні дані покупця обробляються, покупець має право отримати доступ до цих персональних даних.

 

Суб’єкт даних може реалізувати всі свої права з адміністратором у письмовій формі за електронною поштою info@uzahvati.com.

 

Персональні дані не передаються до країни за межами Європейського Союзу (відповідно за межі країн ЄЕЗ, тобто Європейської економічної зони), в якій не буде забезпечено достатній рівень захисту персональних даних.

 

ВІДПРАВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

 

Відповідно до положень § 7 Закону № 480/2004 про певні послуги інформаційного суспільства та про внесення змін до деяких законів, комерційне повідомлення (наприклад, у формі інформаційного бюлетеня) може бути надіслано покупцеві, якому послуги були надані на його електронну адресу або вказаний номер телефону. Для цих цілей згода покупця не потрібна, оскільки пропонувати своїм клієнтам додаткові послуги є законним інтересом організації. Згоду на розсилку комерційних повідомлень можна відкликати в будь-який момент.

 

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на комп’ютері Інтернет-браузером за запитом окремих веб-сайтів, які ви переглядаєте. Веб-сайти можуть запитувати вміст файлу назад. За його словами, вони розпізнають, які сторінки були раніше відвідані, чи є щось у кошику або якщо користувач авторизований. Файли cookie необхідні для належного функціонування більшості веб-сайтів в Інтернеті.

 

Веб-сайт www.uzahvati.world використовує такі категорії файлів cookie: необхідні файли cookie, аналітичні та статистичні файли cookie та рекламні файли cookie, тоді як використання аналітичних, статистичних і рекламних файлів cookie відбувається після отримання згоди покупця.

 

У випадку, якщо можна здійснити покупку на веб-сайті та виконати зобов’язання продавця за договором купівлі без зберігання так званих файлів cookie на комп’ютері покупця чи іншому подібному пристрої, покупець може відкликати згоду згідно з попереднім реченням.

 

Для онлайн-реклами продавець використовує, серед іншого, рекламні повідомлення, націлені на основі попередніх відвідувань користувачів, відповідно до минулої поведінки або певних демографічних даних (надалі «ремаркетинг»). Для служби ремаркетингу використовується файл cookie третьої сторони. У Google користувачі можуть відмовитися від використання файлів cookie на сторінці налаштувань Google Ads.

bottom of page